ثبت نام لاتاری گرین کارت آمریکا

آخرین مهلت ثبت نام

موارد را به فارسی وارد نمایید ترجمه میشود

نیازی به ارسال پاسپورت یا سایر مدارک نیست

مرحله 1 : شروع ثبت نام

تاریخ تولد
شهر تولد