آموزش اعلام نتایج :

کاربران دارای پنل به پنل کاربری خود مراجعه نمایند

وارد لینک اعلام نتایج شوید : لینک
مانند تصویر : قسمت اول را Confirmation Number وارد نمایید
قسمت دوم : فامیلی خود را به انگلیسی وارد نمایید
قسمت سوم : سال تولد خود را وارد نمایید
قسمت چهار : کد ربات را وارد نمایید
دکمه submit را بزنید و نتیجه را ببینید

آدرس :

تلفن های پشتیبانی ثبت نام :

021-44068887

021-44039722